top of page

Tarieven

* Mocht er meer voorbereidingstijd nodig zijn i.v.m. het aanleveren van een uitgebreid medisch dossier wordt een extra consult in rekening gebracht.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG.

Raadpleeg jouw polis om te kunnen bepalen of je zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.

>> Bekijk hier het overzicht van de zorgverzekeraars die al dan niet orthomoleculaire therapie vergoeden.

De kosten voor een consult worden afhankelijk van de verzekering deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De factuur valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.

De kosten voor supplementen komen voor eigen rekening. Aanvullend laboratoriumonderzoek wordt meestal niet vergoed.

bottom of page